Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze 2016

16. 4. 2016

Ad 1) Zpráva o hospodaření za rok 2015

 • Představenstvo prezentovalo podrobnou zprávu o hospodaření s přehledem stavu účtu, fondu oprav, výdajů a příjmů za rok 2015
  • Členové BD neměli ke zprávě připomínek, předsedkyně BD zodpověděla všechny dotazy

 

Ad2) Převod bytů, garáží do osobního vlastnictví

 • Představenstvo vysvětlilo organizačně-technickou překážku, která se objevila při podání žádosti na vklad, předsedkyně BD zodpověděla všechny dotazy přítomných
 • Představenstvo sdělilo detailně jednotlivé kroky, které se budou činit při znovu podání žádosti na vklad
 • Pravděpodobný termín převedení prvních třech bytových jednotek: červen 2016, převedení ostatních bytových jednotek: září - říjen 2016
 • Představenstvo vyzvalo členy k převzetí role likvidátora, o tuto činnost neprojevil nikdo z přítomných zájem, proto bude přizvána osoba, která tuto činnost provede za finanční odměnu.

 

Ad 3) Výměna vodovodní soustavy

 • Představenstvo podrobně informovalo o problému s navýšením spotřeby vody na patě domu. Hlavní vodoměr bude reklamován PO VÝMĚNĚ staré vodoměrné soustavy. Členové byli informováni i výši finanční částky, která bude za tyto práce zaplacena. Výměnu provede firma Pražské vodovody a kanalizace, nájemníci budou v dostatečném předstihu informováni o termínu. Hlasování →PRO: 18 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0, NEOMLUVENO: 6 členů. Částka, kterou je nutno zaplatit za navýšenou spotřebu vody, bude zaplacena z fondu oprav. Hlasování →PRO: 18 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0, NEOMLUVENO: 6 členů. Členové byli vyzváni, aby si kontrolovali stav svých vodoměrů pro vlastní potřebu, a aby si jej zapsali PŘED výměnou hlavního vodoměru.

 

Ad4) Dotazy, různé

 1. Členové se dohodli na ponechání výše finanční částky určené každý měsíc do fondu oprav, tzn. 20 Kč/m2;  Hlasování →PRO: 18 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0, NEOMLUVENO: 6 členů.
 2. Bude provedena revize elektro + slaboproudu, nepůjde cca 4 hodiny elektrika, členové budou včas informováni o termínu revize;
 3. Paní Vadasová podala návrh na instalaci těsnění dveří do sklepa, bude provedeno, aby se zabránilo rušení hlukem při zavírání, otvírání dveří či průvanem;
 4. Paní Fliegerová vyzvala členy BD, aby neparkovali se svými auty u protějšího domu, neboť znemožňují výjezd vozidlům zaparkovaným u chodníku;
 5. Předsedkyní BD byl vznesen dotaz na případné rušení nočního klidu či na případy nedobrého soužití nájemníků, nikdo z přítomných členů nemá tuto zkušenost. Představenstvo požádalo všechny členy, aby případné stížnosti byly řešeny písemně pro následné kroky dalšího jednání a rušení nočního klidu přes policii, která má v tomto ohledu přímé kompetence, jak tyto záležitosti řešit.
 6. Byl vznesen z řad nájemníků návrh investiční akce pro nově vzniklé SVJ – vybudování výtahu

 

Přítomno: 18 členů

Neomluveno a nepřítomno: 6 členů